logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu
3801 Karar Bulundu
E.1963/121, K.1964/74 Sayılı Karar
İptal | Millet Meclisi Grubu | Esas - İptal | Karar Tarihi: 17/12/1964
E.1963/339, K.1964/61 Sayılı Karar
İptal | Siyasi Parti | Esas - Ret | Karar Tarihi: 15/09/1964
T.C. Anayasa Mahkemesi