logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1997/59, K.1998/71, 18/11/1998, § …)
   
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.