logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2022/47, K.2023/124, 13/07/2023, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.