logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2016/144, K.2020/75, 10/12/2020, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.