logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2018/27, K.2020/49, 24/09/2020, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.