logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1963/265, K.1963/157, 19/06/1963, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas No.:1963/265

Karar No.:1963/157

Karar tarihi:19/6/1963

Resmi Gazete tarih/sayı:29.7.1963/11466

 

İtirazda bulunan : Mersin Sulh Hukuk Mahkemesi

İtirazın konusu : İtirazda bulunan Mersin Sulh Hukuk Mahkemesi davacı Avukat Zekeriya Kayaselçuk ile Mustafa Onbaşılı arasında görülmekte olan vekâlet ücretinden ötürü alacak dâvasında ittihaz eylediği 30/5/1963 günlü kararla : 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 4359 sayılı kanunla değişik ve avukatlık ücret sözleşmelerinin muteber olması için belli miktarı göstermesi şartını koyan 129 uncu maddesinin gerek hukukun temel ilkelerine ve gerekse 334 sayılı Anayasa'nın sözleşme hürriyetine ilişkin 40 ıncı maddesine aykırı olduğunu ileri sürmüştür.

Anayasa Mahkemesinin, İçtüzüğün 15 inci maddesi uyarınca 19/6/ 1963 gününde ilk inceleme için yaptığı toplantısında; mahkeme kararı ile ekleri ve rapor okundu. Gereği görüşülüp düşünüldü :

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22/4/1962 gün ve 44 sayılı kanunun 27 nci maddesinin 2 numaralı bendinin ikinci fıkrasında : Dosya muhtevasının mahkemece konu ile ilgili görülen onanlı örneklerinin Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderileceği yazılıdır. Mersin Sulh Hukuk Mahkemesi ise dosyayı olduğu gibi göndermiş bulunmaktadır. Bu bakımdan sözü geçen madde uyarınca işlem yapılması için dosyanın geri çevrilmesi gereklidir.

Sonuç : Gösterilen sebepten Ötürü dosyanın mahkemesine geri çevrilmesine 19/6/1963 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Başkan

Sünuhi Arsan

Başkanvekili

Tevfik Gerçeker

Üye

Osman Yeten

Üye

Rifat Göksu

 

 

 

 

Üye

İ. Hakkı Ülkmen

Üye

Lütfi Akadlı

Üye

Şemsettin Akçoğlu

Üye

İbrahim Senil

 

 

 

 

Üye

Salim Başol

Üye

Celâlettin Kuralmen

Üye

Hakkı Ketenoğlu

Üye

Ahmet Akar

 

 

 

 

Üye

Muhittin Gürün

Üye

Lütfi Ömerbaş

Üye

Ekrem Tüzemen

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1963/157
Esas No 1963/265
İlk İnceleme Tarihi 19/06/1963
Karar Tarihi 19/06/1963
Künye (AYM, E.1963/265, K.1963/157, 19/06/1963, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Sulh Hukuk Mahkemesi - Mersin
Resmi Gazete 29/07/1963 - 11466
Üyeler Sünuhi ARSAN
Tevfik GERÇEKER
Osman YETEN
Rıfat GÖKSU
Hakkı ÜLKMEN
Lütfi AKADLI
Şemsettin AKÇOĞLU
İbrahim SENİL
Salim BAŞOL
Celalettin KURALMEN
Hakkı KETENOĞLU
Ahmet AKAR
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ekrem TÜZEMEN

II. İNCELEME SONUÇLARI


3499 Avukatlık Kanunu 129 İlk - İşin Geri Çevrilmesi Diğer 1961/10 , 1961/11 , 1961/36 yok
4359 Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Tadili Hakkında Kanun 1 İlk - İşin Geri Çevrilmesi Diğer 1961/10 , 1961/11 , 1961/36 yok

T.C. Anayasa Mahkemesi