logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu
3801 Karar Bulundu
E.1963/328, K.1963/296 Sayılı Karar
İtiraz | Asliye Hukuk Mahkemesi | Esas - Ret | Karar Tarihi: 20/12/1963
T.C. Anayasa Mahkemesi