logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2018/95, K.2023/221, 27/12/2023, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.