logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.2020/72, K.2022/160, 13/12/2022, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.