logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1975/191, K.1975/208, 11/11/1975, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1975/191

Karar Sayısı : 1975/208

Karar Günü : 11.11.1975

 

İSTEMDE BULUNAN :Gültekin Soytekin – Billur Sokak No.: 21/1 Kavaklıdere-Ankara

İSTEMİN KONUSU:1475 sayılı İş Kanununun borçlanma ile ilgili hükmünün Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle iptali istemidir.

İNCELEME: Anayasa Mahkemesinin, ilk inceleme için İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca 11.11.1975 gününde ilk inceleme için yaptığı toplantıda; işin niteliği bakımından başka güne bırakılmasına gerekli görülmeyerek incelemenin sürdürülmesine oybirliği ile karar verildikten sonra, dilekçe ve rapor okundu; gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilecekler Anayasanın değişik 149. ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 21. maddesinde açıkça gösterilmiştir. İstemde bulunan bu maddelerde sayılanlardan değildir. Bu nedenle başvurmanın, istemde bulunanın yetkisizliği yönünden reddi gerekir.

SONUÇ:

1- Başvurmanın, başvuranın yetkisizliği nedeniyle reddine:

2- Kararın başvurana tebliğine;

3- İşin niteliği bakımından kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına yer almadığına;

11.11.1975 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

 Kâni VRANA

Başkanvekili

Şevket MÜFTÜGİL

Üye

Ahmet AKAR

 

 

Üye

Halit ZARBUN

Üye

Abdullah ÜNER

Üye

Ahmet KOÇAK

 

 

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Fahrettin ULUÇ

Üye

Muhittin GÜRÜN

 

 

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Hasan GÜRSEL

Üye

Ahmet Salih ÇEBİ

 

 

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1975/208
Esas No 1975/191
İlk İnceleme Tarihi 11/11/1975
Karar Tarihi 11/11/1975
Künye (AYM, E.1975/191, K.1975/208, 11/11/1975, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü Diğer
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Şahıs - Gültekin Soytekin
Üyeler Kâni VRANA
Şevket MÜFTÜGİL
Ahmet AKAR
Halit ZARBUN
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Fahrettin ULUÇ
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Hasan GÜRSEL
Ahmet Salih ÇEBİ
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


1475 İş Kanunu bazı hükümler İlk - Ret Yetki 1961/149 Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi