logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1975/156, K.1975/173, 08/07/1975, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1975/156

Karar Sayısı : 1975/173

Karar Günü : 8.7.1975

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME:Konya Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi.

SONUÇ: Anayasa Mahkemesinin, itiraz konusu kuralın Türk Ceza Kanununun 213. maddesi açısından iptaline ilişkin kararı 3.6.1975 günlü 15254 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak iptal hükmü aynı günde yürürlüğe girmiş ve böylece itiraz konusu kural Türk Ceza Kanununun 213. maddesi yönünden itirazın kaydedildiği günde yürürlükten kalkmış bulunduğundan, dosyanın incelenmeksizin geri çevrilmesine 8.7.1975 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkanvekili

 Kâni VRANA

Üye

İhsan ECEMİŞ

Üye

Ahmet AKAR

 

 

Üye

Halit ZARBUN

Üye

Ziya ÖNEL

Üye

Abdullah ÜNER

 

 

Üye

Ahmet KOÇAK

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Muhittin GÜRÜN

 

 

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Hasan GÜRSEL

Üye

Şevket MÜFTÜGİL

 

 

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1975/173
Esas No 1975/156
İlk İnceleme Tarihi 08/07/1975
Karar Tarihi 08/07/1975
Künye (AYM, E.1975/156, K.1975/173, 08/07/1975, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Ağır Ceza Mahkemesi - Konya Ereğlisi
Üyeler Kâni VRANA
İhsan ECEMİŞ
Ahmet AKAR
Halit ZARBUN
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Hasan GÜRSEL
Şevket MÜFTÜGİL
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


yok yok İlk - İşin Geri Çevrilmesi Normun yürürlükten kaldırılmış / kaldırılacak olması yok Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi