logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1975/148, K.1975/158, 10/06/1975, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1975/148

Karar Sayısı : 1975/158

Karar Günü : 10.6.1975

 

İSTEMDE BULUNAN :A. Niyazi Tanrıverdi, Tüccar Terzi ve M.P. İlçe Başkanı-Tire

İSTEMİN KONUSU :9 Temmuz 1961 günlü, 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20.9.1971 günlü, 1488 sayılı Kanun ile değişik 29. ve 132, maddelerinin iptali istemidir.

İNCELEME: Anayasa Mahkemesinin İç Tüzüğünün 15. maddesi uyarınca ilk inceleme için yaptığı toplantıda; işin niteliği yönünden başka günü bırakılmasına gerek görülmeyerek incelemenin sürdürülmesine oybirliği ile karar verildikten sonra, dilekçeler ve rapor okundu; gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa Mahkemesine doğrudan doğruya iptal davası açabilecekler Anayasanın değişik 149, ve Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 21. maddesinde açıkça gösterilmiştir. İstemde bulunan bu maddelerde sayılanlardan değildir. Bu nedenle başvurmanın, istemde bulunanın yetkisizliği yönünden reddi gerekir.

SONUÇ :

1) İstemin, istemde bulunanın yetkisizliği yönünden reddine;

2) İçindeki yazılardan ötürü gereğinin takdir ve ifası için dilekçelerin, onanlı örnekleri alıkonularak asılları ile eklerinin Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine;

3) Niteliğine göre kararın Resmî Gazetede yayımlanmasına yer olmadığına;

10.6.1975 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan

Muhittin TAYLAN

Başkanvekili

Kâni VRANA

Üye

Şahap ARIÇ

 

 

Üye

Halit ZARBUN

Üye

Ziya ÖNEL

Üye

Abdullah ÜNER

 

 

Üye

Ahmet KOÇAK

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Muhittin GÜRÜN

 

 

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Hasan GÜRSEL

Üye

Ahmet Salih ÇEBİ

 

 

Üye

Şevket MÜFTÜGİL

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H.BOYACIOĞLU

 

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1975/158
Esas No 1975/148
İlk İnceleme Tarihi 10/06/1975
Karar Tarihi 10/06/1975
Künye (AYM, E.1975/148, K.1975/158, 10/06/1975, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü Diğer
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Şahıs - A. Niyazi Tanrıverdi
Üyeler Muhittin TAYLAN
Kâni VRANA
Şahap ARIÇ
Halit ZARBUN
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Hasan GÜRSEL
Ahmet Salih ÇEBİ
Şevket MÜFTÜGİL
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


334 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 29 İlk - Ret Yetki yok Yok
132 İlk - Ret Yetki yok Yok
1488 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Anayasa Değişikliği 1 İlk - Ret Yetki 1961/149 Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi