logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1977/14, K.1977/11, 15/02/1977, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1977/14

Karar Sayısı : 1977/11

Karar Günü : 15.2.1977

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME: İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi.

SONUÇ: Belge eksikliği nedeniyle dosya bundan önce üç kez geri çevrilmiş ve 12.10.1976 günlü 40/45 sayılı geri çevirme kararında “Sanık Mehmet Can hakkında 25.12.1975 günlü 1975/37440 sayılı iddianame ile açılan kamu davasına ilişkin duruşma tutanaklarının tümünün onanlı örnekleri gönderilmemiştir.) denildiği halde, bu kez sadece 1. Ağır Ceza Mahkemesinde öteki sanıklar hakkında açılmış ve karara bağlanmış olan kamu davasına ilişkin tutanak örneklerinin gönderilmesiyle yetinilmiş ve Mehmet Can hakkındaki belgeler gönderilmemiştir.

Bu durum 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca eksiklik sayıldığından dosyanın geri çevrilmesine,

15.2.1977 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkanvekili

Şevket MÜFTÜGİL

Üye

Ahmet AKAR

Üye

Halit ZARBUN

 

 

Üye

Ziya ÖNEL

Üye

Abdullah ÜNER

Üye

Ahmet KOÇAK

 

 

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Fahrettin ULUÇ

Üye

Muhittin GÜRÜN

 

 

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Ahmet ERDOĞDU

Üye

Hasan GÜRSEL

 

 

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1977/11
Esas No 1977/14
İlk İnceleme Tarihi 15/02/1977
Karar Tarihi 15/02/1977
Künye (AYM, E.1977/14, K.1977/11, 15/02/1977, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Ağır Ceza Mahkemesi - İstanbul 2
Üyeler Şevket MÜFTÜGİL
Ahmet AKAR
Halit ZARBUN
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Fahrettin ULUÇ
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ahmet ERDOĞDU
Hasan GÜRSEL
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


yok yok İlk - İşin Geri Çevrilmesi Diğer yok Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi