logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1976/60, K.1977/10, 15/02/1977, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1977/15

Karar Sayısı : 1977/10

Karar Günü : 15.2.1977

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME: Alaca Asliye Hukuk Mahkemesi.

SONUÇ:

1- İtirazın incelenmesi Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkisi içinde bulunduğuna Halit Zarbun’un karşıoyuyla ve oyçokluğuyla;

2- Davalıların miras bırakanlarının durumunun 869 sayılı Yasanın 2. ve 5. maddelerine uymadığı nedeniyle daha önce verilen İstiklâl Madalyasının geri alındığı davacı idarece öne sürülmüş isede, madalya sahibinin hangi eylem ve davranışlarının sözü geçen kanun hükümleriyle bağdaşmadığı dosya içeriğinden yeterince anlaşılamamaktadır. Bu yönü aydınlatıcı belgelerin onanlı örnekleri gönderilmemiştir. Bu durum 22.4.1962 günlü, 44 Sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca eksiklik sayıldığından dosyanın geri çevrilmesine Şevket Müftügil, Ziya Önel, Fahrettin Uluç, Muhittin Gürün, Lûtfi Ömerbaş, Ahmet H. Boyacıoğlu’nun karşıoyarıyle ve oyçokluğuyla,

15.2.1977 gününde karar verildi.

 

Başkanvekili

Şevket MÜFTÜGİL

Üye

Ahmet AKAR

Üye

Halit ZARBUN

 

 

Üye

Ziya ÖNEL

Üye

Abdullah ÜNER

Üye

Ahmet KOÇAK

 

 

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Fahrettin ULUÇ

Üye

Muhittin GÜRÜN

 

 

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Ahmet ERDOĞDU

Üye

Hasan GÜRSEL

 

 

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1977/10
Esas No 1976/60
İlk İnceleme Tarihi 15/02/1977
Karar Tarihi 15/02/1977
Künye (AYM, E.1976/60, K.1977/10, 15/02/1977, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Asliye Hukuk Mahkemesi - Alaca
Karşı Oy Var
Üyeler Şevket MÜFTÜGİL
Ahmet AKAR
Halit ZARBUN
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Fahrettin ULUÇ
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ahmet ERDOĞDU
Hasan GÜRSEL
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


1803 Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun 16 İlk - İşin Geri Çevrilmesi Diğer 1961/85 , 1961/91 , 1961/92 , 1961/155 Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi