logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1976/37, K.1976/34, 24/06/1976, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1976/37

Karar Sayısı : 1976/34

Karar Günü : 24.6.1976

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME: İstanbul 10. İş Mahkemesi Hâkimliği.

SONUÇ: Mahkemece dava dosyası, olduğu gibi, Anayasa Mahkemesine gönderilmiştir. Oysa 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca dosya içeriğinin konu ile ilgili görülen onanlı örneklerinin gönderilmesi gerektir. Bundan başka, davalı tasfiye halindeki şirketin tasfiye memurları olduklarını ileri süren kişilerin bu sıfatlarını belirten belge ile bu davadaki vekillerine ilişkin vekâletname örneği de gönderilmemiştir.

Açıklanan konular 44 sayılı Yasanın 27. maddesi gereğince eksiklik sayıldığından dosyanın geri çevrilmesine,

24.6.1976 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

 Kâni VRANA

Başkanvekili

Şevket MÜFTÜGİL

Üye

Ahmet AKAR

 

 

Üye

Ziya ÖNEL

Üye

Abdullah ÜNER

Üye

Ahmet KOÇAK

 

 

Üye

 Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Fahrettin ULUÇ

Üye

Muhittin GÜRÜN

 

 

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Hasan GÜRSEL

Üye

Ahmet Salih ÇEBİ

 

 

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1976/34
Esas No 1976/37
İlk İnceleme Tarihi 24/06/1976
Karar Tarihi 24/06/1976
Künye (AYM, E.1976/37, K.1976/34, 24/06/1976, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) İş Mahkemesi - İstanbul 10
Üyeler Kâni VRANA
Şevket MÜFTÜGİL
Ahmet AKAR
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Fahrettin ULUÇ
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Hasan GÜRSEL
Ahmet Salih ÇEBİ
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


yok yok İlk - İşin Geri Çevrilmesi Diğer yok Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi