logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1976/24, K.1976/24, 13/04/1976, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1976/24

Karar Sayısı : 1976/24

Karar Günü : 13.4.1976

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME: İstanbul İkinci Ağır Ceza Mahkemesi.

SONUÇ: İşin bugünkü gündeme alınarak incelenmesi kararlaştırıldıktan sonra:

İlk soruşturma ve duruşma tutanakları örnekleriyle eylemin niteliğinin ve uygulanacak kanun hükümlerinin saptanmasına elverişli bilgileri içeren dosya içindeki öteki belgelerin örneklerinin de gönderilmemesi 22.4.1962 günlü 44 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca eksiklik sayıldığından dosyanın geri çevrilmesine,

13.4.1976 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

 Kâni VRANA

Üye

İhsan ECEMİŞ

Üye

Ahmet AKAR

 

 

Üye

Halit ZARBUN

Üye

Ziya ÖNEL

Üye

Abdullah ÜNER

 

 

Üye

 Ahmet KOÇAK

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Fahrettin ULUÇ

 

 

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Ahmet Salih ÇEBİ

 

 

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1976/24
Esas No 1976/24
İlk İnceleme Tarihi 13/04/1976
Karar Tarihi 13/04/1976
Künye (AYM, E.1976/24, K.1976/24, 13/04/1976, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Ağır Ceza Mahkemesi - İstanbul 2
Üyeler Kâni VRANA
İhsan ECEMİŞ
Ahmet AKAR
Halit ZARBUN
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Fahrettin ULUÇ
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ahmet Salih ÇEBİ
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


yok yok İlk - İşin Geri Çevrilmesi Diğer yok Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi