logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1976/18, K.1976/20, 25/03/1976, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1976/18

Karar Sayısı : 1976/20

Karar Günü : 25.3.1976

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME: Palu Asliye Hukuk Mahkemesi.

SONUÇ: İtirazcı Mahkemenin kararında iptalini istediği hükümlerden 1610 sayılı Yasa ile değişik 1319 sayılı Yasanın 23. maddesinin (a) bendi ile ilgili diğer hükümlerin hangileri olduğunun açıklanmamış ve gerekçelerinin de gösterilmemiş olması 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 27. maddesi açısından bir eksiklik sayıldığından dosyanın geri çevrilmesine Ahmet H.Boyacıoğlu’nun karşıoyuyla ve oyçukluğu ile,

25.3.1976 gününde karar verildi.

 

Başkan

 Kâni VRANA

Başkanvekili

Şevket MÜFTÜGİL

Üye

İhsan ECEMİŞ

 

 

Üye

Halit ZARBUN

Üye

Ziya ÖNEL

Üye

Abdullah ÜNER

 

 

Üye

 Ahmet KOÇAK

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Fahrettin ULUÇ

 

 

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Hasan GÜRSEL

 

 

Üye

Ahmet Salih ÇEBİ

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1976/20
Esas No 1976/18
İlk İnceleme Tarihi 25/03/1976
Karar Tarihi 25/03/1976
Künye (AYM, E.1976/18, K.1976/20, 25/03/1976, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Asliye Hukuk Mahkemesi - Palu
Karşı Oy Var
Üyeler Kâni VRANA
Şevket MÜFTÜGİL
İhsan ECEMİŞ
Halit ZARBUN
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Fahrettin ULUÇ
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Hasan GÜRSEL
Ahmet Salih ÇEBİ
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


yok yok İlk - İşin Geri Çevrilmesi Gerekçe yok Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi