logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1975/199, K.1975/214, 09/12/1975, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1975/199

Karar Sayısı : 1975/214

Karar Günü : 9.12.1975

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME:Siverek Ağır Ceza Mahkemesi

SONUÇ:

1- 24.2.1975 günlü, hükümlülük kararından sonra davanın geçirdiği evreleri gösteren belgelerin onanlı örnekleri;

2- Mahkemenin Anayasa Mahkemesine başvurması hakkında verdiği gerekçeli karar örneği;

Evrak arasında bulunmamaktadır.

3- Anayasaya aykırılık itirazının savcı. sanıkvekili tarafından veya Mahkemece doğrudan ileri sürülüp sürülmediği kesinlikle belli olmadığından bu yönünde açıklanması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar 22.4.1962 günlü ve 44 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca eksiklik sayıldığından dosyanın geri çevrilmesine oybirliğiyle;

9.12.1975 gününde karar verildi.

 

Başkan

 Kâni VRANA

Başkanvekili

Şevket MÜFTÜGİL

Üye

Ahmet AKAR

 

 

Üye

Halit ZARBUN

Üye

Ziya ÖNEL

Üye

Abdullah ÜNER

 

 

Üye

Ahmet KOÇAK

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Fahrettin ULUÇ

 

 

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Hasan GÜRSEL

 

 

Üye

A.Salih ÇEBİ

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1975/214
Esas No 1975/199
İlk İnceleme Tarihi 09/12/1975
Karar Tarihi 09/12/1975
Künye (AYM, E.1975/199, K.1975/214, 09/12/1975, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Ağır Ceza Mahkemesi - Siverek
Üyeler Kâni VRANA
Şevket MÜFTÜGİL
Ahmet AKAR
Halit ZARBUN
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Fahrettin ULUÇ
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Hasan GÜRSEL
Ahmet Salih ÇEBİ
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


yok yok İlk - İşin Geri Çevrilmesi Diğer 1961/149 Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi