logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1975/196, K.1975/212, 25/11/1975, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1975/196

Karar Sayısı : 1975/212

Karar Günü : 25.11.1975

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME:Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi

SONUÇ: Mahkemenin beraet karariyle bu beraet kararının Yargıtayca bozulmasına ilişkin kararın onanlı örneklerinin gönderilmesi için dosyanın geri çevrilmesine oybirliğiyle

25.11.1975 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

 Kâni VRANA

Başkanvekili

Şevket MÜFTÜGİL

Üye

Halit ZARBUN

 

 

Üye

Ziya ÖNEL

Üye

Abdullah ÜNER

Üye

Ahmet KOÇAK

 

 

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Fahrettin ULUÇ

Üye

Muhittin GÜRÜN

 

 

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Hasan GÜRSEL

Üye

A.Salih ÇEBİ

 

 

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1975/212
Esas No 1975/196
İlk İnceleme Tarihi 25/11/1975
Karar Tarihi 25/11/1975
Künye (AYM, E.1975/196, K.1975/212, 25/11/1975, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Ağır Ceza Mahkemesi - Çankırı
Üyeler Kâni VRANA
Şevket MÜFTÜGİL
Halit ZARBUN
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Fahrettin ULUÇ
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Hasan GÜRSEL
Ahmet Salih ÇEBİ
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


yok yok İlk - İşin Geri Çevrilmesi Diğer 1961/149 Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi