logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1975/162, K.1975/181, 25/09/1975, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1975/162

Karar Sayısı : 1975/181

Karar Günü : 25.9.1975

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME:İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi.

SONUÇ: Duruşma tutanaklarının onanlı örneği ile başvurma kararının gönderilmemiş ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askerî Mahkemesince verilen 24.10.1974 günlü, 1974/140-136 sayılı görevsizlik kararı fotokopisi ile iddianame örneğinin yöntemince uygun biçimde onanmamış olmaları 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca eksiklik sayıldığından dosyanın geri çevrilmesine 25.9.1975 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkanvekili

 Kâni VRANA

Üye

İhsan ECEMİŞ

Üye

Ahmet AKAR

 

 

Üye

Ziya ÖNEL

Üye

Abdullah ÜNER

Üye

Ahmet KOÇAK

 

 

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

 

 

Üye

Hasan GÜRSEL

Üye

Ahmet Salih ÇEBİ

Üye

Şevket MÜFTÜGİL

 

 

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1975/181
Esas No 1975/162
İlk İnceleme Tarihi 25/09/1975
Karar Tarihi 25/09/1975
Künye (AYM, E.1975/162, K.1975/181, 25/09/1975, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Ağır Ceza Mahkemesi - İstanbul 3
Üyeler Kâni VRANA
İhsan ECEMİŞ
Ahmet AKAR
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Hasan GÜRSEL
Ahmet Salih ÇEBİ
Şevket MÜFTÜGİL
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


yok yok İlk - İşin Geri Çevrilmesi Diğer 1961/92 Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi