logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1975/161, K.1975/178, 08/07/1975, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1975/161

Karar Sayısı : 1975/178

Karar Günü : 8.7.1975

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME:Dz.K.K. Çanakkale Boğazı Komutanlığı Askerî Mahkemesi.

SONUÇ: Mahkemece itiraza dayanak tutulan belgelerin onanlı örneklerinin gönderilmesi 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 27. maddesi hükmü gereği bulunmuş olmasına rağmen dosyanın aslının gönderilmesi eksiklik sayıldığından bu nedenle dosyanın geri çevrilmesine 8.7.1975 gününde karar verildi.

 

Başkanvekili

 Kâni VRANA

Üye

İhsan ECEMİŞ

Üye

Ahmet AKAR

 

 

Üye

Halit ZARBUN

Üye

Ziya ÖNEL

Üye

Abdullah ÜNER

 

 

Üye

Ahmet KOÇAK

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Muhittin GÜRÜN

 

 

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Hasan GÜRSEL

Üye

Şevket MÜFTÜGİL

 

 

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1975/178
Esas No 1975/161
İlk İnceleme Tarihi 08/07/1975
Karar Tarihi 08/07/1975
Künye (AYM, E.1975/161, K.1975/178, 08/07/1975, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Askeri Mahkeme - Çanakkale Boğazı Komutanlığı
Üyeler Kâni VRANA
İhsan ECEMİŞ
Ahmet AKAR
Halit ZARBUN
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Hasan GÜRSEL
Şevket MÜFTÜGİL
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


yok yok İlk - İşin Geri Çevrilmesi Diğer 1961/92 Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi