logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1975/155, K.1975/172, 24/06/1975, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1975/155

Karar Sayısı : 1975/172

Karar Günü : 24.6.1975

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME:Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi.

SONUÇ:

1- İşin incelenmesinin Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkisi içinde bulunduğuna Halit Zarbun’un karşıoyuyle ve oyçokluğu ile;

2- 25.4.1974 günlü, 1803 sayılı Kanunun olayda 1918 sayılı Kanunun değişik 27. maddesi açısından uygulanması gereken 3. maddesinin bir ve ikinci fıkrasındaki kurallar itiraz yolu ile gelen başka bir işte Anayasa Mahkemesince Anayasa’ya uygunluk denetiminden geçirilerek ikinci fıkrasındaki kuralın aynı Kanunun 27. ve 33. maddeleriyle ve birinci fıkrası hükmünün “Kaçakçılığın men ve Takibine Dair 1918 sayılı Kanunda belirtilen CİF kıymeti 20000 lirayı geçmeyen (yirmibin lira dahil) ithal…. Kaçakçılığı Suçları hakkındaki bu Kanunun 1 inci maddesi hükmü uygulanır” biçimindeki kuralının da Kaçakçılığın men ve Takibi Hakkındaki Kanunun yine değişik 27. ve 33. maddeleriyle sınırlı olarak iptaline 7.5.1975 günlü, 15229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28.1.1975 günlü, Esas: 1974/48, Karar: 1975/10 sayıyle karar verilerek iptal hükmü yayım gününde yürürlüğe girmiş ve böylece itiraz konusu kurallar itirazın kayıd edildiği günde yürürlükten kalkmış bulunduğundan, dosyanın incelenmeksizin geri çevrilmesine oybirliğiyle;

24.6.1975 gününde karar verildi.

 

Başkan

Muhittin TAYLAN

Başkanvekili

Kâni VRANA

Üye

İhsan ECEMİŞ

 

 

Üye

Ahmet AKAR

Üye

Halit ZARBUN

Üye

Ziya ÖNEL

 

 

Üye

Abdullah ÜNER

Üye

Ahmet KOÇAK

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

 

 

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Ahmet Salih ÇEBİ

 

 

Üye

Şevket MÜFTÜGİL

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1975/172
Esas No 1975/155
İlk İnceleme Tarihi 24/06/1975
Karar Tarihi 24/06/1975
Künye (AYM, E.1975/155, K.1975/172, 24/06/1975, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Ağır Ceza Mahkemesi - Bandırma
Üyeler Muhittin TAYLAN
Kâni VRANA
İhsan ECEMİŞ
Ahmet AKAR
Halit ZARBUN
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ahmet Salih ÇEBİ
Şevket MÜFTÜGİL
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


1803 Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun 3/1 İlk - İşin Geri Çevrilmesi Normun yürürlükten kaldırılmış / kaldırılacak olması yok Yok
3/2 İlk - İşin Geri Çevrilmesi Normun yürürlükten kaldırılmış / kaldırılacak olması yok Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi