logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1975/154, K.1975/167, 24/06/1975, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1975/154

Karar Sayısı : 1975/167

Karar Günü : 24.6.1975

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME:Siirt Ağır Ceza Mahkemesi.

SONUÇ: itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurmaya ilişkin karar örneğinin gönderilmemesi 22.4.1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca eksiklik sayıldığından, bu nedenle dosyanın geri çevrilmesine 24.6.1975 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

Muhittin TAYLAN

Başkanvekili

Kâni VRANA

Üye

İhsan ECEMİŞ

 

 

Üye

Ahmet AKAR

Üye

Halit ZARBUN

Üye

Ziya ÖNEL

 

 

Üye

Abdullah ÜNER

Üye

Ahmet KOÇAK

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

 

 

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Ahmet Salih ÇEBİ

 

 

Üye

Şevket MÜFTÜGİL

Üye

Adil ESMER

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1975/167
Esas No 1975/154
İlk İnceleme Tarihi 24/06/1975
Karar Tarihi 24/06/1975
Künye (AYM, E.1975/154, K.1975/167, 24/06/1975, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Ağır Ceza Mahkemesi - Siirt
Üyeler Muhittin TAYLAN
Kâni VRANA
İhsan ECEMİŞ
Ahmet AKAR
Halit ZARBUN
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ahmet Salih ÇEBİ
Şevket MÜFTÜGİL
Adil ESMER
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


yok yok İlk - İşin Geri Çevrilmesi Başvuru kararı 1961/149 Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi