logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1975/142, K.1975/155, 10/06/1975, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1975/142

Karar Sayısı : 1975/155

Karar Günü : 10.6.1975

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME:Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi.

SONUÇ: İtiraz konusu kuralın Askerî Ceza Kanununun 131. maddesi açısından iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 20.3.1975 günlü, Esas: 1975/46, Karar: 1975/56 sayılı kararı 12.5.1975 günlü, 15234 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak iptal hükmü aynı günde yürürlüğe girmiş ve böylece itiraz konusu kural, itirazın yapıldığı günde yürürlükten kalkmış bulunduğundan dosyanın incelenmeksizin geri çevrilmesine 10.6.1975 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

Muhittin TAYLAN

Başkanvekili

Kâni VRANA

Üye

Şahap ARIÇ

 

 

Üye

Halit ZARBUN

Üye

Ziya ÖNEL

Üye

Abdullah ÜNER

 

 

Üye

Ahmet KOÇAK

Üye

Şekip ÇOPUROĞLU

Üye

Muhittin GÜRÜN

 

 

Üye

Lûtfi ÖMERBAŞ

Üye

Hasan GÜRSEL

Üye

Ahmet Salih ÇEBİ

 

 

Üye

Şevket MÜFTÜGİL

Üye

Nihat O. AKÇAKAYALIOĞLU

Üye

Ahmet H.BOYACIOĞLU

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1975/155
Esas No 1975/142
İlk İnceleme Tarihi 10/06/1975
Karar Tarihi 10/06/1975
Künye (AYM, E.1975/142, K.1975/155, 10/06/1975, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Askeri Mahkeme - Donanma Komutanlığı
Üyeler Muhittin TAYLAN
Kâni VRANA
Şahap ARIÇ
Halit ZARBUN
Ziya ÖNEL
Abdullah ÜNER
 Ahmet KOÇAK
Şekip ÇOPUROĞLU
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Hasan GÜRSEL
Ahmet Salih ÇEBİ
Şevket MÜFTÜGİL
Nihat Oktay AKÇAKAYALIOĞLU
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


yok yok İlk - İşin Geri Çevrilmesi Normun yürürlükten kaldırılmış / kaldırılacak olması yok Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi