logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1970/59, K.1970/49, 24/12/1970, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1970/59

Karar Sayısı : 1970/49

Karar Günü : 24/12/1970

 

İTİRAZ EDEN : Kuyucak Asliye Hukuk Mahkemesi

SONUÇ : Mahkemece gönderilen dosyada dava dilekçesi, cevap lâyihası nüfus kayıtları ve duruşma tutanağının onanlı örnekleri bulunmadığı görüldüğünden 44 sayılı kanunun 27. maddesine aykırı düşen bu eksiklik tamamlanmak üzere dosyanın yerine geri çevrilmesine 24.12.1970 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

Hakkı KETENOĞLU

Başkan Vekili

Lütfi ÖMERBAŞ

Üye

Celâlettin KURALMEN

 

 

Üye

Fazıl ULUOCAK

Üye

Sait KOÇAK

Üye

Avni GİVDA

   

 

Üye

Nuri ÜLGENALP

Üye

İhsan ECEMİŞ

Üye

Recai SEÇKİN

  

 

Üye

Ahmet AKAR

Üye

Halit ZARBUN

Üye

Kâni VRANA

 

 

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Şevket MÜFTÜGİL

Üye

Ahmet H. BOYACIOĞLU

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1970/49
Esas No 1970/59
İlk İnceleme Tarihi 24/12/1970
Karar Tarihi 24/12/1970
Künye (AYM, E.1970/59, K.1970/49, 24/12/1970, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Asliye Hukuk Mahkemesi - Kuyucak
Üyeler Hakkı KETENOĞLU
Lütfi ÖMERBAŞ
Celalettin KURALMEN
Fazıl ULUOCAK
Sait KOÇAK
Avni GİVDA
Ahmet Nuri ÜLGENALP
İhsan ECEMİŞ
Recaî SEÇKİN
Ahmet AKAR
Halit ZARBUN
Kâni VRANA
Muhittin GÜRÜN
Şevket MÜFTÜGİL
Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU

II. İNCELEME SONUÇLARI


yok yok İlk - İşin Geri Çevrilmesi Diğer 1961/149 yok

T.C. Anayasa Mahkemesi