logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1963/134, K.1966/41, 08/11/1966, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas No:1963/134

Karar No:1966/41

Karar tarihi:8/11/1966

Resmi Gazete tarih/sayı:26.1.1967/12511

 

Dâvacı: C.H.P. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu.

Dâvanın konusu: 1705 sayılı Ticerette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakebesi ve korunması Hakkındaki Kanuna ek 9/6/1936 günlü ve 3018 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin Anayasa'nın 122 nci maddesine aykırılığı sebebiyle iptali istenmektedir.

İnceleme :

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15 inci maddesi gereğince 8/3/1963 gününde yapılan ilk incelemede görülen eksikliklerin süresi içinde tamamlandığı anlaşıldığından esasın incelenmesine dair verilen 25/5/1963 günlü karar üzerine düzenlenen rapor incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü :

Dâvacı, 23/2/1963 günlü dâva dilekçesinde 1705 sayılı Kanuna ek 3018 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin iptalini istemektedir. Halbuki dâva açılmasına yetki veren ve sonradan getirilip incelenen C.H.P. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu kararının atıfta bulunduğu listenin 31 inci sırasında 1705 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin iptali için dâva açılmasına yetki verildiği görülmekte, 3018 sayılı Kanundan bahsedilmemektedir. Grupta görüşülen önerge ve listeyi düzenleyen millletvekilinin maksadının 3018 sayılı Kanunun iptali olduğu düşünülse bile 1705 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle bu kanuna ek 3018 sayılı Kanunun 7 nci maddesi arasında bir hüküm benzerliği olmadığına göre Dâvacının 3018 sayılı Kanunun iptali için dâva açmaya yetki almadığı açıkça belli olmaktadır. Bu durumda yetki dışında açılan dâvanın reddi gerekir.

SONUÇ :

3018 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin iptaline ilişkin dâvanın yetki dışı açılmış olması sebebiyle reddine 8/11/1966 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Başkan

İbrahim Senil

Üye

Şemsettin Akçoğlu

Üye

İhsan Keçecioğlu

Üye

Feyzullah Uslu

 

 

 

 

Üye

A. Şeref Hocaoğlu

Üye

Fazlı Öztan

Üye

Celâlettin Kuralmen

Üye

Hakkı Ketenoğlu

 

 

 

 

Üye

Fazıl Uluocak

Üye

Sait Koçak

Üye

Avni Givda

Üye

Muhittin Taylan

 

 

 

 

Üye

İhsan Ecemiş

Üye

Muhittin Gürün

Üye

Lütfi Ömerbaş

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1966/41
Esas No 1963/134
İlk İnceleme Tarihi 08/03/1963
Karar Tarihi 08/11/1966
Künye (AYM, E.1963/134, K.1966/41, 08/11/1966, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) Esas - Ret
Başvuru Türü İptal
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Millet Meclisi Grubu - Cumhuriyet Halk Partisi
Resmi Gazete 26/01/1967 - 12511
Üyeler İbrahim SENİL
Şemsettin AKÇOĞLU
İhsan KEÇECİOĞLU
Feyzullah USLU
A. Şeref HOCAOĞLU
Fazlı ÖZTAN
Celalettin KURALMEN
Hakkı KETENOĞLU
Fazıl ULUOCAK
Sait KOÇAK
Avni GİVDA
Muhittin TAYLAN
İhsan ECEMİŞ
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ

II. İNCELEME SONUÇLARI


3018 Ticaretle Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında 1705 Numaralı Kanuna Ek Kanun 7 Esas - Ret Yetki yok yok

T.C. Anayasa Mahkemesi