logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1965/6, K.1965/17, 18/03/1965, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas No:1965/6

Karar No:1965/17

Karar tarihi:18/3/1965

Resmi Gazete tarih/sayı:28.4.1965/11985

 

Davacı: Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adına Başkan. Ali Naili Erdem.

Dâvanın konusu: 521 sayılı Danıştay Kanununun 8 inci maddesinin ilk fıkrası ile 119 uncu ve geçici 6 ncı meddelerinin Anayasanın 8 inci, 10 uncu ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi istenmiştir.

İnceleme : Anayasa Mahkemesi İçtüğüğünün 15 inci maddesi uyarınca yapılan ilk incelemede, Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunun iptal dâvasının açılmasına yetki veren kararının onanlı Örneğinin dâva dilekçesine eklenmediği görüldüğünden, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 22/4/1962 gün ve 44 sayılı Kanunu nun 26 ncı madesinin dördüncü fıkrası uyarınca işbu kararın onanlı örneğinin on beş gün içinde gönderilmesi lüzumuna karar verilmiş ve bu karar 20/2/1965 gününde Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu Başkanlığına usulüne uygun olarak tebliğ edildiği halde eksiğin on beş günlük süre içinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Gerekçe : Eksiklerin verilen süre içinde tamamlanmaması halinde, anılan 44 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca dâvanın açılmamış sayılması gerekmektedir.

Sonuç : Gösterilen sebepten ötürü dâvanın açılmamış sayılmasına 18/3/1965 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Başkan

Lûtfi Akadlı

Üye

Cemalettin Köseoğlu

Üye

Asım Erkan

Üye

Rifat Göksu

 

 

 

 

Üye

Şemsettin Akçoğlu

Üye

İbrahim Senil

Üye

İhsan Keçecioğlu

Üye

A. Şeref Hocaoğlu

 

 

 

 

Üye

Salim Başol

Üye

Celâlettin Kuralmen

Üye

Fazıl Uluocak

Üye

Ahmet Akar

 

 

 

Üye

Muhittin Gürün

Üye

Lûtfi Ömerbaş

Üye

Ekrem Tüzemen

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1965/17
Esas No 1965/6
İlk İnceleme Tarihi 18/03/1965
Karar Tarihi 18/03/1965
Künye (AYM, E.1965/6, K.1965/17, 18/03/1965, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İptal
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Millet Meclisi Grubu - Adalet Partisi
Resmi Gazete 28/04/1965 - 11985
Üyeler Lütfi AKADLI
Cemalettin KÖSEOĞLU
Asım ERKAN
Rıfat GÖKSU
Şemsettin AKÇOĞLU
İbrahim SENİL
İhsan KEÇECİOĞLU
A. Şeref HOCAOĞLU
Salim BAŞOL
Celalettin KURALMEN
Fazıl ULUOCAK
Ahmet AKAR
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ
Ekrem TÜZEMEN

II. İNCELEME SONUÇLARI


521 Danıştay Kanunu 8/1 İlk - Ret Diğer yok yok
119 İlk - Ret Diğer yok yok
Geçici 6 İlk - Ret Diğer yok yok

T.C. Anayasa Mahkemesi