logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1964/31, K.1964/56, 14/07/1964, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1964/31

Karar Sayısı : 1964/56

Karar Günü : 14.7.1964

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME:Kızıltepe Sulh Ceza Hâkimliği

İTİRAZIN KONUSU:1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı kanunla değişik, sulh mahkemelerince verilen hükümlere karşı Yargıtaya başvurma yolunu kapayan 55/3. maddesi ile verilecek cezanın tescilini önleyen 58/2. maddesinin Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi istenmiştir.

Anayasa Mahkemesinin, içtüzüğün 15. maddesi uyarınca 14.7.1964 gününde ilk inceleme için yaptığı toplantısında; mahkemece gönderilen müzekkere ve rapor okundu. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahalli mahkemece, mahkememize sadece bir müzekkere ile başvurulmuş, 22.4.1962 gün ve 44 sayılı Kanunun 27. maddesinde belirtilen belgelerle iddianame örnekleri ve mahkemenin gerekçeli kararı gönderilmiştir. Bu eksikliklerin tamamlanması için dosyanın mahkemesine geri çevrilmesi içtüzüğün 15. maddesi hükmü gereğidir.

SONUÇ: Gösterilen sebepten ötürü dosyanın mahkemeye geri çevrilmesine 14.7.1964 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Vekili

Lûtfî AKADLI

Üye

Asım ERKAN

Üye

Rifat GÖKSU

 

 

Üye

İ.Hakkı ÜLKMEN

Üye

Şemsettin AKÇOĞLU

Üye

İbrahim SENİL

 

 

Üye

İhsan KEÇECİOĞLU

Üye

A.Şeref HOCAOĞLU

Üye

Salim BAŞOL

 

 

Üye

Celâlettin KURALMEN

Üye

Hakkı KETENOĞLU

Üye

Fazıl ULUOCAK

 

 

Üye

Ahmet AKAR

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Lûtfî ÖMERBAŞ

 

 

 

 

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1964/56
Esas No 1964/31
İlk İnceleme Tarihi 14/07/1964
Karar Tarihi 14/07/1964
Künye (AYM, E.1964/31, K.1964/56, 14/07/1964, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Sulh Ceza Mahkemesi - Kızıltepe
Üyeler Lütfi AKADLI
Asım ERKAN
Rıfat GÖKSU
Hakkı ÜLKMEN
Şemsettin AKÇOĞLU
İbrahim SENİL
İhsan KEÇECİOĞLU
A. Şeref HOCAOĞLU
Salim BAŞOL
Celalettin KURALMEN
Hakkı KETENOĞLU
Fazıl ULUOCAK
Ahmet AKAR
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ

II. İNCELEME SONUÇLARI


1918 Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun 55/3 İlk - İşin Geri Çevrilmesi Diğer 1961/geçici 4 Yok
6829 Kaçakçılığın Meni ve Tabibine Dair 1918 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Tadiline ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 1 İlk - İşin Geri Çevrilmesi Diğer 1961/geçici 4 Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi