logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu

(AYM, E.1964/33, K.1964/55, 14/07/1964, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 1964/53

Karar Sayısı : 1964/55

Karar Günü : 14.7.1964

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME:Borçka Asliye Hukuk Mahkemesi.

İTİRAZIN KONUSU:Borçka Asliye Hukuk Mahkemesine ait 7/7/1964 gün ve 1963/126 sayılı kararda: Âmme Hukmî Şahısların veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Âmme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller hakkındaki 221 sayılı kanunun 1., 3., 4. ve 7. maddeleri hükümlerinin Anayasa’nın 38. maddesine aykırı olduğu ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi istenmiştir.

Anayasa Mahkemesinin, içtüzüğün 15. maddesi uyarınca 14/7/1964 gününde ilk inceleme için yaptığı toplantısında; işin, niteliği bakımından başka güne bırakılmasına lüzum görülmeyerek inceleme devam edilmesine oybirliği ile karar verildikten sonra Mahkeme kararı ile ekleri ve rapor okundu. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Anayasa’nın geçici 4. maddesinin üçüncü fıkrası ve 22/4/1962 gün ve 44 sayılı kanunun geçici 6. maddesi uyarınca 27/Mayıs/1960 gününden 5/Ocak/1961 gününe kadar kabul edilen kanun niteliğindeki kararlarla kanunların Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülemeyeceğinden ve 221 sayılı kanun da bu tarihler arasında kabul edilmiş olduğundan mahkemece yapılan itirazın reddi gereklidir.

SONUÇ: Gösterilen sebepten ötürü itirazın reddine 14/7/1964 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Vekili

Lûtfî AKADLI

Üye

Asım ERKAN

Üye

Rifat GÖKSU

 

 

Üye

İ.Hakkı ÜLKMEN

Üye

Şemsettin AKÇOĞLU

Üye

İbrahim SENİL

 

 

Üye

İhsan KEÇECİOĞLU

Üye

A.Şeref HOCAOĞLU

Üye

Salim BAŞOL

 

 

Üye

Celâlettin KURALMEN

Üye

Hakkı KETENOĞLU

Üye

Fazıl ULUOCAK

 

 

Üye

Ahmet AKAR

Üye

Muhittin GÜRÜN

Üye

Lûtfî ÖMERBAŞ

 

 

 

 

 

 

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Dönemi 1961
Karar No 1964/55
Esas No 1964/33
İlk İnceleme Tarihi 14/07/1964
Karar Tarihi 14/07/1964
Künye (AYM, E.1964/33, K.1964/55, 14/07/1964, § …)    
Dosya Sonucu (Karar Türü) İlk - Ret vd.
Başvuru Türü İtiraz
Başvuran (Genel) - Başvuran (Özel) Asliye Hukuk Mahkemesi - Borçka
Üyeler Lütfi AKADLI
Asım ERKAN
Rıfat GÖKSU
Hakkı ÜLKMEN
Şemsettin AKÇOĞLU
İbrahim SENİL
İhsan KEÇECİOĞLU
A. Şeref HOCAOĞLU
Salim BAŞOL
Celalettin KURALMEN
Hakkı KETENOĞLU
Fazıl ULUOCAK
Ahmet AKAR
Muhittin GÜRÜN
Lütfi ÖMERBAŞ

II. İNCELEME SONUÇLARI


221 Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun 1 İlk - Ret Denetim dışı yok Yok
3 İlk - Ret Denetim dışı yok Yok
4 İlk - Ret Denetim dışı 1961/geçici 4 Yok
7 İlk - Ret Denetim dışı 1961/geçici 4 Yok

T.C. Anayasa Mahkemesi