logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu
E.2018/137, K.2022/86 Sayılı Karar
Bulunan Kelime Sayısı 1
0
İptal | TBMM Milletvekilleri | Esas - İptal | Karar Tarihi: 30/06/2022
E.2022/50, K.2022/107 Sayılı Karar
Bulunan Kelime Sayısı 1
0
İptal | TBMM Milletvekilleri | Esas - Ret | Karar Tarihi: 28/09/2022
T.C. Anayasa Mahkemesi