logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu
E.2017/18, K.2019/66 Sayılı Karar
Bulunan Kelime Sayısı 1
0
İptal | TBMM Milletvekilleri | Esas - Ret | Karar Tarihi: 25/07/2019
E.2018/73, K.2019/65 Sayılı Karar
Bulunan Kelime Sayısı 1
0
İptal | TBMM Milletvekilleri | Esas - İptal | Karar Tarihi: 24/07/2019
E.2017/33, K.2019/20 Sayılı Karar
Bulunan Kelime Sayısı 1
0
İptal | TBMM Milletvekilleri | Esas - İptal | Karar Tarihi: 10/04/2019
T.C. Anayasa Mahkemesi