logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu
E.2018/104, K.2020/39 Sayılı Karar
Bulunan Kelime Sayısı 1
0
İptal | TBMM Milletvekilleri | Esas - İptal | Karar Tarihi: 16/07/2020
T.C. Anayasa Mahkemesi