logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu
E.2018/95, K.2023/221 Sayılı Karar
Bulunan Kelime Sayısı 1
0
İptal | TBMM Milletvekilleri | Esas - İptal | Karar Tarihi: 27/12/2023
E.2018/96, K.2023/222 Sayılı Karar
Bulunan Kelime Sayısı 1
0
İptal | TBMM Milletvekilleri | Esas - İptal | Karar Tarihi: 27/12/2023
T.C. Anayasa Mahkemesi