logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu
3906 Karar Bulundu
E.1966/11, K.1966/44 Sayılı Karar
İptal | Yüksek Hakimler Kurulu | Esas - İptal | Karar Tarihi: 29/11/1966
T.C. Anayasa Mahkemesi