logo
Norm Denetimi Kararları Kullanıcı Kılavuzu
3747 Karar Bulundu
E.1963/121, K.1964/74 Sayılı Karar
İptal | Millet Meclisi Grubu | Esas - İptal | Karar Tarihi: 17/12/1964
T.C. Anayasa Mahkemesi